Visie/missie/filosofie

Visie
Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam. Iedereen moet zelf de balans tussen belasting en belastbaarheid kunnen controleren en de balans daartussen op eigen functioneel niveau kunnen handhaven.

Missie
Het is onze missie de mensen handvatten aan te reiken waarmee zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit doen we door hen te leren de balans te realiseren tussen belasting (de prestatie die je wilt of moet leveren) en belastbaarheid (kracht, conditie, lenigheid, etc.)

Filosofie
Om gezond te blijven, is het van groot belang dat functioneel fysieke voorwaarden aanwezig zijn en blijven. Het eigen lichaam is het belangrijkste gereedschap van de (werkende) mens. Wij noemen dit manipulatie door spiereducatie.