PRAKTIJK VOOR REVALIDATIE BIJ EEN OCULOMOTORE, VESTIBULAIRE, NEUROMUSCULAIRE, BALANS, COGNITIEVE, MIGRAINE EN/OF CONDITIONELE STOORNIS (PROV-NBCMCS)

Breindysfunctie is de meest algemene stoornis in mensen onder de 40. Vestibulaire (evenwichts-) stoornissen en balansproblematiek vinden plaats in 50% van de breindysfunctie-patiënten. Breindysfunctie komt op dit moment veelvuldig voor in Nederland bij Covid-19 patienten.

Chronische adaptieve brein mechanismes kunnen vestibulaire symptomen loskoppelen van klachten. Met andere woorden klachten kunnen aanwezig zijn zonder aanwijsbare symptomen. Dit geldt voor chronisch vestibulaire klachten, echter niet voor acute. Dit maakt het van groot belang dat symptomen zo vroeg mogelijk worden onderzocht en gediagnosticeerd op het gebied van dysfunctie. Hierdoor kunnen we bij acute diagnostisering ook een beeld krijgen van de chronische klachten en de symptomen die daarbij horen en zo helpen de diagnosis te stellen.

Looppatroon ataxie is een van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met breindysfunctie, Bij deze functieproblematiek zijn een aantal oorzaken te noemen:

- BPPV
- Acuut perifeer unilateraal vestibulaire dysfunctie
- Acuut centraal unilaterale vestibulaire dysfunctie

Brein-dysfunctie wordt nog eens bemoeilijkt door het feit dat patiënten hun klachten niet kunnen onderkennen door een dysfunctie in perceptie met een breinadaptatie als gevolg.
Perifere dysfunctie is meestal zicht baar in goede balans tijdens lopen, slechtere balans in stand.
Cerebellaire ataxie is het meestal zichtbaar in slechte balans tijdens lopen en betere in stand.

PROV-NBCCS heeft het programma voor u bij deze klachten. U kunt ons vinden in het Artros Bewegingscentrum en Fysiofocus te Rijssen