Goedkeuring door Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid

Sinds januari 2013 heeft de combinatietraining veiligheid en fysieke belasting van Artros en Aboma de goedkeuring gekregen van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid. Dit betekent dat u de training “Aan de slag met houding en gedrag” kan inzetten voor werknemers onder artikel 62a van het Scholingsfonds.