Reïntegratie

Wanneer uw werknemer al in een WIA-procedure terecht gekomen is en het percentage arbeidsgeschiktheid op meer dan 65% geschat is of verwacht wordt, is het mogelijk een reïntegratietraject op te starten bij Artros/Healthfocus.