Medisch onderzoek

60% van het verzuim ontstaat ten gevolge van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit cijfer kan een sterke invloed hebben op de prestaties van uw bedrijf, daarom wordt bij Artros Healthfocus veel waarde gehecht aan het actief terugdringen van lichamelijke klachten bij uw werknemers. Dat kan ondermeer middels medisch onderzoek. In de individuele onderzoeken worden zowel de medische aspecten als de functionele aspecten van het lichaam geïnventariseerd, in relatie tot de werktaken van uw werknemers.