Fysieke scans

Een groot deel van het verzuim ontstaat door klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Dat beïnvloedt de prestaties van uw bedrijf nadelig. Artros Healthfocus dringt lichamelijke klachten bij uw medewerkers actief terug. Bijvoorbeeld door individuele fysieke scans. In deze scans worden medische én functionele aspecten van het lichaam geïnventariseerd, in relatie tot de werktaken van uw werknemers.